Paylink API – Asiakkaat

Asiakasrekisteriin voi tallentaa asiakkaita, jolloin maksulinkkejä tehdessä ei tarvitse syöttää uudestaan asiakkaan tietoja.

EndpointToiminto
GET api/v1/customersListaa asiakkaat
POST api/v1/customersLisää asiakas
GET api/v1/customers/{customerId}Hae asiakkaan tiedot
PUT api/v1/customers/{customerId}Muokkaa asiakasta
DELETE api/v1/customers/{customerId}Poista asiakas

Listaa asiakkaat

Listaa kaikki asiakkaat. Asiakkaat ovat aakkosjärjestyksessä.

Parametrit

page Vapaaehtoinen
Sivu miltä asiakkaat haetaan. Rajapinta palauttaa 50 asiakasta yhdellä sivulla.
GET api/v1/customers
cURL
curl -i -X GET -H "Authorization:Token API-AVAIN" 'https://test.app.paylink.fi/api/v1/customers?page=1'
Vastaus
{
 "has_more": false,
 "data": [
  {
   "id": 1,
   "email": "matti.meikalainen@example.com",
   "customer_locale": "fi_FI",
   "address": {
    "firstname": "Matti",
    "lastname": "Meikäläinen",
    "company": "",
    "company_id": "",
    "address": "Testikatu 1",
    "city": "Helsinki",
    "postcode": "00100",
    "phone": "+358401234567",
    "country": "FI"
   },
   "created_at": "2020-08-13T14:19:29.000+03:00",
   "updated_at": "2020-08-13T14:40:01.000+03:00"
  },
  ...
 ]
}

Lisää asiakas

Luo uusi asiakas

Parametrit

email Pakollinen
Asiakkaan sähköpostiosoite
customer_locale Vapaaehtoinen
Asiakkaan kieli, fi_FI tai en_US. Oletus fi_FI
address Pakollinen
Asiakkaan yhteystiedot. Mikäli jotain pakollista kenttää ei ole tiedossa, voi sen tilalla käyttää väliviivaa (-).
Lapsiparametrit
address.firstname Pakollinen
Asiakkaan etunimi
address.lastname Pakollinen
Asiakkaan sukunimi
address.company Vapaaehtoinen
Asiakkaan yrityksen nimi
address.company_id Vapaaehtoinen
Asiakkaan yrityksen y-tunnus
address.city Pakollinen
Asiakkaan postitoimipaikka
address.postcode Pakollinen
Asiakkaan postinumero
address.phone Vapaaehtoinen
Asiakkaan puhelinnumero
address.country Pakollinen
Asiakkaan maa kaksikirjaimisena maakoodina (esim. FI)
POST api/v1/customers
cURL
curl -i -X POST \
  -H "Authorization:Token API-AVAIN" \
  -H "Content-Type:application/json" \
  -d \
'{
 "email": "matti.meikalainen@example.com",
 "customer_locale": "fi_FI",
 "address": {
  "firstname": "Matti",
  "lastname": "Meikäläinen",
  "address": "Testikatu 1",
  "postcode": "00100",
  "city": "Helsinki",
  "phone": "0401234567",
  "country": "FI"
 }
}' \
 'https://test.app.paylink.fi/api/v1/customers'
Vastaus
{
 "id": 1,
 "email": "matti.meikalainen@example.com",
 "customer_locale": "fi_FI",
 "address": {
  "firstname": "Matti",
  "lastname": "Meikäläinen",
  "company": null,
  "company_id": null,
  "address": "Testikatu 1",
  "city": "Helsinki",
  "postcode": "00100",
  "phone": "0401234567",
  "country": "FI"
 },
 "created_at": "2020-08-18T13:12:06.000+03:00",
 "updated_at": "2020-08-18T13:12:06.000+03:00"
}

Hae asiakkaan tiedot

Hakee yhden asiakkaan tiedot asiakas-ID:n perusteella.

Parametrit

customerId Pakollinen
Asiakkaan ID
GET api/v1/customers/{customerId}
cURL
curl -i -X GET \
  -H "Authorization:Token API-AVAIN" \
 'https://test.app.paylink.fi/api/v1/customers/1'
Vastaus
{
 "id": 1,
 "email": "matti.meikalainen@example.com",
 "customer_locale": "fi_FI",
 "address": {
  "firstname": "Matti",
  "lastname": "Meikäläinen",
  "company": null,
  "company_id": null,
  "address": "Testikatu 1",
  "city": "Helsinki",
  "postcode": "00100",
  "phone": "0401234567",
  "country": "FI"
 },
 "created_at": "2020-08-18T13:12:06.000+03:00",
 "updated_at": "2020-08-18T13:12:06.000+03:00"
}

Muokkaa asiakasta

Muokkaa asiakkaan tietoja

Parametrit

customerId Pakollinen
Asiakkaan ID
Kts. muut parametrit kohdasta Lisää asiakas »
PUT api/v1/customers/{customerId}
cURL
curl -i -X PUT \
  -H "Authorization:Token API-AVAIN" \
  -H "Content-Type:application/json" \
  -d \
'{
 "email": "matti.meikalainen@example2.com",
 "address": {
  "firstname": "Uusi nimi"
 }
}' \
 'https://test.app.paylink.fi/api/v1/customers/1'
Vastaus
{
 "id": 1,
 "email": "matti.meikalainen@example2.com",
 "customer_locale": "fi_FI",
 "address": {
  "firstname": "Uusi nimi",
  "lastname": "Meikäläinen",
  "company": null,
  "company_id": null,
  "address": "Testikatu 1",
  "city": "Helsinki",
  "postcode": "00100",
  "phone": "0401234567",
  "country": "FI"
 },
 "created_at": "2020-08-18T13:12:06.000+03:00",
 "updated_at": "2020-08-18T13:19:21.000+03:00"
}

Poista asiakas

Poistaa asiakkaan.

Parametrit

customerId Pakollinen
Asiakkaan ID
DELETE api/v1/customers/{customerId}
cURL
curl -i -X DELETE \
  -H "Authorization:Token API-AVAIN" \
 'https://test.app.paylink.fi/api/v1/customers/24'